Om oss

Centret för försvar av barnens rättigheter i Irak- Sverige

Hur ett samhälle behandlar sina barn, är det mest talande beviset för hur mänskligt och fritt det är. Barn skall prioriteras först, framför alla nationella, ekonomiska, politiska, ideologiska, religiösa och kulturella överväganden och intressen. (Ur CFBRI: s stadgar)

– CFBRI är en demokratisk organisation som bildades 1999-03-05 i staden Suleymanieh i Kurdistan – Irak, för att försvara barns rättigheter och deras integritet.

Centret för försvaret av barnens rättigheter i Irak-Sv ”CFBRI”. är en frivillig demokratisk oberoende organisation grundad att försvara barnens mänskliga och civila rättigheter i Irak-Sverige. Vi kämpar för förbättringar av deras levnadsvillkor och sociala ställningar.

Vi arbetar för att förverkliga den allmänna målsättningen som antagits i kampanjens grundläggande dokument. Vi vill försvara barnens rättigheter och välbefinnande.

Vi kommer att engagera oss i en kontinuerlig kampanj för att väcka allmän medvetenhet och känslighet beträffande barnens villkor i samhälle.

Vi vill öka kunskap och ge information om barnens och ungdomars rättigheter och möjligheter i samhället. Samt samarbeta med regeringen och olika barn organisationer i Irak. Vi vill försvara och bevaka upplevandet av FN: s barnkonvention för barnens rättigheter.

CFBRI vill arbeta och hjälpa barn, de som har svårt situation i det svenska samhället och även iIrak, t.ex. gatubarn i att samarbeta med andra barn och ungdoms organisationer.

Organisationen även kämpar först och främst för barn- ungdomars rätt till i samhället oavsett vart och i vilket land vi befinner oss. I Sverige jobbar vi ganska mycket med några viktiga samhälles frågor som: integration, demokrati, barn och kvinnors rättigheter, jämställdhet och könsstympning osv. I dem frågorna samarbetar vi med skolor, kommunen, andra frivilliga organisationer, ABF, SV och med fem andra organisationer ”Amnesty, FN-föreningen, Tjejjouren Vilja, Rädda Barnen och Unga Örnar”.

CFBRI är en del av frivilliga organisationer (i Gävleborg) och är aktiv mest i Sandviken.

Organisationen har registrerat sig sedan 2002 i Gävle och 2016 i Sandviken. Men vi har aktivister och aktiviteter i Gävle, Sandviken och i Stockholm. Organisationen är idag en internationell förening. Föreningen har sin lokalstyrelse och även på den centrala nivån har föreningen en internationell styrelse som tar ansvar för föreningens in- och utomlands engagemang.

– År 2002 började CFBRI sin verksamhet också utanför Irak, för att informera om barns situation i Irak på ett internationellt plan och för att samla större och bredare stöd för organisationens ändamål.

– Efter Saddam regimens fall 2003, etablerade CFBRI sin verksamhet i södra och mellersta Irak också.

– CFBRI har nu två kontor i Irak, en i Suleymanieh och en i Bagdad. Utomlands finns ett kontor i Sverige och en i Italien.

– Sherzad Fatih är ordf. för ”Centret för Försvaret av Barns Rättigheter i Irak- Sverige” – CFBRI – utomlands.

Kontaktadress:

www.santarimndalan.com

Sherzad.fatih@gmail.com

Tfn: 0046735715449

Post girot : 390804 – 3