Mot alla odds

Musikverket, Sandvikens Kulturcentrum Måndagen den 2 november kl:19.00

0

Mot alla odds
Hur ska unga afghaner få
fasta jobb trots pandemin?
VÄLKOMMEN !
Musikverket, Sandvikens Kulturcentrum
Måndagen den 2 november kl:19.00
Krisgruppen för ensamkommande i Sandviken inbjuder till ett samtal om Nya
gymnasielagens krav i ljuset av hur arbetsmarknaden för unga försämrats av pandemin.
I Sandviken har 19 elever gått ut 2-årig yrkesinriktad gymnasieutbildning 10 juni 2020. De
måste i december ansöka om permanent uppehållstillstånd grundat på en garanterad fast
anställning hos seriös arbetsgivare med försäkringar och kollektivavtal. En hel del har valt att
söka påbyggnadsutbildning på CVL men sådan godkänns inte av Migrationsverket.
Mötet inleds med en mer detaljerad presentation av situationen och dilemman som uppstår
med oklara direktiv och det förslag om lättnader som regeringen lagt fram.
En representativ grupp för de 19 unga som berörs av NGL kommer själva att berätta och svara
på frågor.
Vilka möjligheter till lösningar ser politiker och tjänstemän?
I ett panelsamtal fokuserar vi på förutsättningarna i Sandviken.
Medias representanter kan ställa frågor kontinuerligt.
Maria Thorell Fariba Ghaffari Inga-Greta Andersson
P.S. Detta är en personlig inbjudan. Bekräfta ditt deltagande till:
Elisabeth Wikberg: 073-801 0046 eller e-post: elisabet.wikberg@gmail.com
Vi håller strikt på begränsning av antal och avstånd i Musikverket.

Leave A Reply

Your email address will not be published.