Sommarläger för barn och tonåringar med lekar, föreläsningar och grillning.

WWW.DG.SE

0
Centret för försvar av barnens rättigheter i Irak-Sverige ”CFBRI” är en ideell och humanistisk förening, som kämpar för att befria oskyldiga barn från en omänsklig situation. CFBRI arbetar för att förverkliga den allmänna målsättningen som antagits av barnkonventionen, den internationella kampanjens grundläggande dokument.

I samarbete med Gävle kommun, Sandvikens kommun, Asylkommittén i Gävleborg, Studieförbundet Vuxenskolan, ordnar de sommarläger, för sjätte sommaren i rad, för barn mellan 9-15 år.

Läs mer: https://www.gd.se/artikel/sommarlager-for-barn-och-tonaringar-med-lekar-forelasningar-och-grillning

Sommarlägret i Gävle var bland annat i Hemlingby, där det bland annat var tipspromenad, grillning och lekar.
Sommarlägret i Gävle var bland annat i Hemlingby, där det bland annat var tipspromenad, grillning och lekar.

Leave A Reply

Your email address will not be published.