Freedom of thougth?

Det fria tänkandets gränser

0

Freedom of thougth?

Det fria tänkandets gränser

Om hot, förföljelse och död i statens och religionens namn

Musikhuset Gävle 8 oktober kl. 18.30

Föredrag av Fil Dr Jan Stattin, universitetslektor, lärare, skolledare

  • Ateism eller agnosticism som livsåskådning,
  • De farligaste länderna. Förföljelsens former. Rapporter från olika organisationer.
  • De mänskliga rättigheterna enlig FN-deklarationen och Europakonventionen.
  • Asylärenden som rör apostater och HBTQ personer. Skäl för beslut som anförs. Rättsosäkerheten.
  • Står Sverige upp för de mänskliga rättigheterna?

ALLA ÄR VÄLKOMNA
Vi bjuder på fika med support från Rädda Barnen

Föredraget ordnas i samarbete mellan föreningen ”Ateister och Agnostiker i Gävleborg”, Krisgruppen för ensamkommande i Sandviken, Krisgruppen i Gävle och Föreningen CFBRI

Leave A Reply

Your email address will not be published.