Sommarläger för barn-ungdomar 2019

0

Verksamhetsberättelse-sommarläger och utbildningar inför sommarn 2019  tre olika grupper.                                

Ungefär en vecka innan vi börjar med arbetet, vi hade med ett extra årsmöte den 9 juni 2019. Inför extra årsmötet vi hade några viktiga punkter att diskutera. Där vi bestämde vem ska göra vad? Budgeten för 2019 och att välja en ny kassör! Bland annat vi har bestämd vilka som ska ha huvudansvarig för aktiviteter att handla, kök o mat, resor och studiebesöksbokning osv.

Trots att vi har gått ut tidigare med info om utbildningen på många olika sätt, från och med aprilmånaden! Med idag efter mötet vi har skickat ett SMS/ringde till alla föräldrar och barnen som har anmält sig till ”Grattis sommarlägret för barn och ungdomar”, om att utbildningen börjar snart med angiven tid och datum. Läs mer om den under länken:

VerksamhetesB.sommarlager19-CFBRI-2019

Leave A Reply

Your email address will not be published.