Styrelsemöte juni 2019

0

                                                                  Sandviken, söndagen den 9 juni 2019

Protokoll från CFBRI:s styrelsemöte juni 2019

Tid: 10.45- 12.30.

Plats: Högbovägen 3.

Närvaro: Sherzad Fatih, Balla Kamal, Ali Rahimi, Salam, Wakil, Nour, Taqi och Amir!

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av: Mötesordförande, Sherzad valdes till mötesordförande.
 • 3. Val av: Mötes sekreterare och en justerare: Nour Alhashoum och Ali Rahimi
 • 4. Läget runt projektet ” Integration och Kulturkrockar för unga vuxna”, avslag både CFBRIs ansökan och Kommunensansökan. Vi ska inte ha aktiviteter för nyanlända och asylsökande unga vuxna under juli-okt 2019, trotts att via har 34 anmälda.
 • 5. Sommarlägret för barn 12–15 juni 2019.
 • 6. Sommarlägret för unga vuxna tjejer. 17–22 juni 2019.
 • 7. Sommarlägret för barn 24–29 juni 2019.
 • 8. Vem gör vad? För alla de tre ovanstående projekten: Balla, Taqi och Wakil inte kan vara med pga. jobb. Men däremot Sherzad, Nour Ali, Salam och Amir kan jobba.
 • 9. Kassör (Shabana är bortrest), ordförande ersätter henne (Med hjälp av Nour Alhashoum).
 • 10. Revisorn (Gunnar Sjödelius) kan hjälpa CFBRI med bokföring, medans Gert inte kan hjälpa till.
 • 11. Övriga frågor: Vem kan vara med vid Gävle Pride (HBTQ) mötet den 13 juni kl. 19.00-21.00: Sherzad deltog på mötet. CFBRI har anmält sig och ska delta i tåget (Gävle Praide 2019) den 17 aug. 2019.
 • 12. Mötets avslutand

Leave A Reply

Your email address will not be published.