Tal på CFBRI:s Internationella kvinnodagens firande i Sandviken 2019

Länge leve Internationella dagen

0

Anitas tal på CFBRI:s Internationella kvinnodagens firande i Sandviken 2019

Om världen ska bli bättre …  och det vill vi ju alla –

måste flickors och kvinnors mänskliga rättigheter respekteras överallt och av alla!

Vad är då FN-deklarationens mänskliga rättigheter?

Jo, först och främst rätten till liv – ingen människa eller stat har rätt att ta någon annans liv.

Att inte utsättas för grym och förnedrande behandling är en annan mycket viktig rättighet.

Vad menas med grym och förnedrande behandling?

Det kan sammanfattas med ordet tortyr – men tortyr är inte bara det som krigsfångar och andra fångar utsätts för i många länder.

Våldtäkt och misshandel är också tortyr – ja alla former av våld mot en flickas/kvinnas liv och hälsa Nobels fredspris gick i fjol till läkaren Denis Mukwege i Kongo och yasidiern Nadia Murad.

Båda har arbetat mot de sexuella övergrepp och det grymma våld som riktas mot kvinnor i krig. Tortyr ger kroppsliga och själsliga skador för livet.

Att bli könsstympad som liten flicka och få de känsligaste delarna på kroppen bortskurna är tortyr. Det är straffbart i Sverige men könsstympning görs på 200 miljoner flickor varje år.

Det är tortyr att inte själv få bestämma över sin kropp och själ och bestämma över sitt liv utan bli bortgift som barn mot sin egen vilja med någon som föräldrar och släkt har valt.

Det är också straffbart i Sverige och det borde vara straffbart i hela världen för vi vet att det får konsekvenser inte bara för den enskilda flickan utan för hela samhället.

Vi vet att i länder där flickor och kvinnor hålls som hushålls- och sexslavar utan eget värde, där stoppar utvecklingen och fattigdomen ökar.

Där flickor inte får utveckla sina egna intressen att t.ex. spela fotboll och köra bil där missar landet halva befolkningens inneboende resurser.

Vi vet att i länder där alla flickor går i skolan lika mycket som pojkarna kommer de själva och deras barn att leva ett mycket rikare liv och landets ekonomi kommer att bli mycket bättre.

Ja, mänskligheten har oändligt mycket att vinna på att ge alla kvinnor alla mänskliga rättigheter …

Rätten att leva och utvecklas utan att könsstympas, rätten att gå i skolan och utveckla egna intressen och rätten att gifta sig med den man själv väljer!

Anita Grünbau

Leave A Reply

Your email address will not be published.