Projektredovisning Rapport om Sommarläger för barn 9-15 år- 2018 ”juni

0

Projektredovisning                            

Rapport om Sommarläger för barn 9-15 år- 2018 ”juni 

Ungefär en månad innan vi börjar med arbetet började vi med första träffen i styrelsen. I år det var helt annorlunda jämför med året innan och sommarlägret 2017. I år vi hade en blandning grupp med nästan hälften inrikes födda barn- tonåringar från Sandviken. Den som var intressant är att vi hade barnen-tonåringar från fem olika länder; ursprungligen från Sverige, irakiska Kurdistan, Eritrea, Syrien och Afghanistan. Vid första mötet var även några föräldrar var med att ta del av informationen och arbetsplanen. Men samt att godkänna och skriva under att deras barn är hos oss under den bestämda perioden för projektarbetet.

Viktig att påpeka att det är många engagerad sig i år i projektarbetet mycket mer än förra åretsarbete. Det var totalt cirka 21 barn-tonåringar som har anmält sig till sommarlägret 2018. De var mellan 8-14 år gamla och nästan likt mellan antal tjejer och killar. Att både flickor och pojkar lyssnade på föreläsning, diskuterade olika ärenden, att prata fritt och utrycka sig fritt, att vara ute i naturen, studiebesök och få information om Sverige och Sveriges historia, samt att dansa och att ha rolig med varandra. Den va fantastisk bra!

CFBRI, SV ”Studieförbundet Vuxenskolan” och Asylkommittén i Gävleborg samarbetade kring projektet.  Vi tycker att det gått väldigt bra och vi kunde verkligen göra något bra arbete för dessa barn-tonåringar. Genom vårt projektarbete vi har gjort ett förebyggande arbete så att minskar utsattheten för våld och trakasserier. Vi tycker att det var ett effektivt sätt att dessa barn-tonåringar lära känna barnkonventionen, kvinnors rättigheter, allas lika värda och framför allt de grundläggande människliga rättigheterna. Vid första träffen under sommarlägret både barn, tonåringar och föräldrar var involverades på i arbetet och tillsammans skapade vi en trygg miljö.

Det är ganska tidigt på morgonen eftersom sommarlovet är redan påbörjat. Det är första dagen med sommarlägret och klockan närmar sig 9. En del barn dyker upp med sina föräldrar.

När klockan har slagit 09:30 då var det dags för att börja med hälsa välkomna!

Samling av barnen. Välkomna barnen. Hälsa dem och förklara vad det kommer gå under lägret. Antalet barn första dagen är 14 och 6 personal.

Dagens började med: Nämn lek.

Hänggubben, leken var fokuserad på att barnen gissa vad heter personen som står framför och vilken skolan går man och vilket ämne, färg, idrott/lek, gillar han eller hon.

Vid kl.10 Rast och mellanmål, mellanmålen var äpple och banan.

Innan lunch var det dansstop.

Inför lunchen hade vi ris, kyckling, potatis och salad

Vi ofta delade på dagens aktiviteter att halva dagen vara inne i huset och jobba med samhälles frågar och information. Samt andra halva dagen att vara ute, dans, gympa, fotboll och m.m.

Så efter lunch då gick vi till Stadsparken, det var fotboll, tennis, basket och dans

Samling i lokalen 14:kl. 30 – 15:00. Då blev det mellanmål, mellanmålet var persika och banan. Utvärdering, barnen har skrivit att vad gjorde de under dagen och vad var det bra och var det mindre bra.

Leave A Reply

Your email address will not be published.