För alla barn – en film om UNICEF

0

Den här filmen handlar om UNICEF. Den berättar om vårt arbete arbete för alla barns rätt till hälsovård, utbildning och skydd mot våld och övergrepp. UNICEF finns på plats världen över. I regeringskorridorer, innerstadsgetton, flyktingläger och avlägsna byar kämpar vi för att alla barn skall få växa upp till trygga och friska människor. Våra insatser sker alltid med stöd av FN:s barnkonvention. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag och behöver därför ständigt bli fler. På www.unicef.se kan du läsa mer om hur du kan stödja oss.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.