Browsing Category

Våld mot barn

Våld mot barn

Barn som upplever våld

Barn som upplever våld i familjen löper en stor risk att själva utsättas för fysisk misshandel och/eller sexuella övergrepp. Att se sin förälder bli slagen kan vidare ses som en form av psykisk misshandel, som för de flesta barn har mycket…

Brott mot barn – lagar och fakta

I många fall är det en vuxen anhörig eller närstående person som begår brottet. Brott mot barn och ungdomar kan förekomma i alla familjer. I en del fall utförs brottet av en person som är okänd för barnet eller ungdomen. Lagstiftningen…

BARN SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD HEMMA

I Sverige har vi en lag som säger att föräldrar och andra vuxna inte får slå ett barn. Trots det har nästan vart sjunde barn någon gång blivit slaget av en vuxen. Vi på Rädda Barnen kämpar för att alla barn ska få växa upp utan att bli…

Om våld mot barn

Våld mot barn är när någon gör ett barn illa, fysiskt eller psykiskt. Sexuella övergrepp är en form av våld liksom att hota eller försumma barnet. Att tvingas uppleva våld mellan föräldrarna räknas också som våld mot barnet.

Våld mot barn

1979 var Sverige först i världen med att införa ett förbud mot aga. Trots det blir tusentals barn misshandlade i Sverige varje år och antalet stiger stadigt. Våld mot barn har varit en lågprioriterad fråga hos polis och åklagarmyndighet och…